Mindful Vredeswerk

V o e l  j i j  d a t  o o k ?

 

Dat we op individueel en collectief vlak aan het ontwaken zijn! Dat de dominante machtsstructuren waar we al heel lang in zitten al lang niet meer werken.

 

Dit is een tijdsgeest van verandering. Van het zoeken naar wat ons als mens VERBINDT. We kijken de ravage aan en stuk voor stuk leggen we de puzzel weer samen.

 

Wie mij kent weet dat mensenrechten en gelijkwaardigheid belangrijke thema’s zijn in mijn leven. Ik geloof rotsvast dat het beoefenen van meer bewustzijn van onze emoties, gevoelens en gedachten, ook de wereld van buiten verandert. Bliss is een initiatief dat naast het ‘mens-zijn’ ook rond mensenrechten wil werken. Stapje voor stapje.

 

Dit is een boodschap om samen verandering te brengen aan de vele conflicten en onenigheid om ons heen. Een snel overzicht van het nieuws maakt ons niet vrolijk: de aanhoudende oorlog in Oekraïne en andere delen in de wereld, armoede, racisme, seksisme, de klimaatcrisis, …. De verandering is al lang bezig, klein en groot, stil of heel activistisch.

 

Mindfulness kan een sleutel zijn in dat proces! Het helpt ons in balans te blijven bij onze eigen onzekerheden. Maar ook op maatschappelijk vlak kan mindfulness de samenleving vooruithelpen! Meditatie en dialoog (alleen of in groep) betekenen niet dat je onvrede ontwijkt of zomaar accepteert. Het helpt wel om de dingen helder te zien en te begrijpen wat er van moment tot moment in onze binnen- én buitenwereld gebeurt. En dan kunnen we op een diepe manier bewuste keuzes maken over wie we willen zijn en welke aspecten we op vlak van de gemeenschap kunnen veranderen. Ik werk al jaren rond thema's van racisme, LGBTQIA+, discriminatie en heb lange tijd ook in het vluchtelingenkamp van Duinkerke vrijwilligerswerk verricht. Al meermaals heb ik mogen ervaren hoe verbindend werk helend kan zijn voor iedereen. 

 

Onze persoonlijke situatie veranderen is ook onze geest veranderen. Onze geest transformeren is ook onze situatie transformeren. Hoe meer we ons bewust zijn van hoe we met onszelf, anderen en de natuur omgaan, hoe beter we tot groei komen.

 

Werken aan de ontwikkeling van onze eigen innerlijke vrede is dus rechtstreeks werken aan de ontwikkeling van maatschappelijke vrede.

Met Bliss wil ik daar in de toekomst graag vorm aan geven. 

 

So let’s start small, here and now.

Meer informatie volgt.