Individuele coaching: samen op weg naar de beste versie van jezelf

 

We vertrekken van wie je bent op dit moment

  • Waar droom je van? 
  • Waar loop je tegenaan?
  • Voel je je eenzaam?
  • Razen je gedachten en voel je je tekort gedaan?

 

Je krijgt inzicht in je blokkades

Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren om goed te functioneren. Het kunnen kwetsuren zijn uit je verleden, kindertijd, jeugd, werksituatie, relaties, etc. Ook lichamelijke problemen gaan vaak gepaard met emotionele blokkades. Als je deze blokkades kunt ontdekken, kan je ze ook langzaam wegnemen. Dit kan ondermeer door contact te maken met je 'innerlijke kind'. 

 

We formuleren persoonlijke doelstellingen
We gaan samen op zoek naar jouw krachtbronnen en jouw wensen. De ervaring leert, dat hoe specifieker we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we deze ook echt realiseren.