PRIVACY

Bliss hecht veel belang aan de bescherming van je privacy.

 

Daarom lees je hieronder in detail welke persoonsgegevens we via e-mail of via het meldings- en contactformulier verzamelen, bijhouden en verwerken. Iedere verwerking van jouw gegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Belgische privacywet van 30 juli 2018

 

Waartoe gebruik ik jouw gegevens?


Als je het formulier invult op www.bijbliss.be, ontvang ik verschillende gegevens van je. Deze persoonsgegevens zijn nodig om je verder te kunnen helpen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met mij. 

 

Om een antwoord te kunnen geven op je vraag of opmerking, heb ik je naam en e-mailadres nodig. Je bericht wordt vervolgens beantwoord. Je gegevens worden enkel bewaard net zolang om je vraag te beantwoorden of gevolg te geven aan je opmerking. Je gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig om er gevolg aan te geven.

 

Hoelang hou ik je gegevens bij?
Jouw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang dit relevant is voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Wil je dat je gegevens uit het gegevensbestand verdwijnen? Lees dan de procedure beschreven in ‘Jouw rechten’. 

 

Gebruik van cookies & statistische analyse van het websitegebruik
De enige cookies die Bij Bliss gebruikt, zijn technische essentiële cookies. 

 

Jouw rechten


Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met me opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
- inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
- het corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
-intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon verwijder.