Trainer inclusie en diversiteit 

 

Wil je jezelf of je werkplek verrijken met meer bewustzijn over WIE JIJ BENT en wat dat zegt over de ANDER'?

Inclusieve werkplekken bestaan uit werknemers met een breed scala aan verschillende kenmerken. Deze kunnen zichtbare verschillen zijn zoals geslacht
etniciteit, leeftijd en fysieke mogelijkheden. Andere zijn minder zichtbaar, bijvoorbeeld: persoonlijkheidstypes, leerstijlen, opleiding en sociaaleconomische achtergronden, seksuele geaardheid, religieuze en politieke overtuigingen. Geloof je ook dat we gezamenlijk beter de (werk)doelen kunnen behalen in fysiek, emotioneel en psychologisch veilige (werk)ruimtes? Dan kan Bliss jou ondersteunen. Van een workshop van 2u tot een training van een paar dagen. Wij maken een aanbod op maat van jouw noden. 

 

Expertise

  • Diversiteitsmanagement
  • Interculturele communicatie
  • Inclusieve besluitvoering
  • Omgaan met verbale agressie en conflicten

Interesse? Mail me op info@bijbliss.be of bel 0486/91.30.46 

 

Wat bedoelen we met Inclusief?

Een inclusieve werkcultuur omarmt individuele verschillen door een gevoel van samenhorigheid en respect voor iedereen te cultiveren. Op die manier is er meer kans op gezamenlijk succes. Een inclusieve (werk)plek zorgt ervoor dat diverse medewerkers zich gewaardeerd, welkom, geïntegreerd en opgenomen voelen in plaats van geïsoleerd. Inclusie is ongrijpbaar en moeilijk te meten omdat het een gevoel is.

 

Waarom aandacht geven aan inclusie? 

Onderzoek toont aan dat als medewerkers hun stijl of persoonlijkheid moeten aanpassen om in een dominante cultuur te passen, ze niet in staat zijn om hun hele zelf in te brengen. Dan zijn ze genoodzaakt om stukken van hun persoonlijkheid te bedekken of te maskeren om negatieve stereotypering, uitsluiting of pesterijen te voorkomen. Ze veranderen hun gedrag of sluiten compromissen over hun waarden om erbij te horen en geaccepteerd te worden. Dit aangepaste gedrag, ook bekend als "assimilatie" of "illusie", heeft een prijs.

 

3 belangrijke organisatorische elementen om verandering te stimuleren

 

BETROKKENHEID VAN HET LEIDERSCHAP.
Inzicht in de voordelen van diversiteit en inclusie voor je organisatie en de keuze om als rolmodel en ambassadeur op te treden.

SYSTEMISCHE VERANDERING.
Nagaan welke processen binnen je organisatie je doelen op het gebied van diversiteit en inclusie versnellen of belemmeren.

INDIVIDUELE VERANDERING.
Erkennen hoe elk individu kan leren om zijn eigen vooroordelen en gedrag te beheersen om (zakelijk) succes te vergroten.

V o e l  j i j  d a t  o o k ?

 

Dat er maatschappelijk grote veranderingen bezig zijn? Dat mensen het anders willen? Bewuster, eerlijker, vertrekkend van meer gelijkwaardigheid? We zoeken steeds vaker naar wat ons als mens VERBINDT. We kijken de ravage aan en stuk voor stuk leggen we de puzzel weer samen.

Wie ons kent weet dat mensenrechten en gelijkwaardigheid belangrijke thema’s zijn bij Bliss. Wij geloven rotsvast dat het beoefenen van meer bewustzijn van onze emoties, gevoelens en gedachten, ook de wereld langs buiten verandert. Bliss is een initiatief dat naast het ‘mens-zijn’ ook rond mensenrechten werkt. 

foto: aan het werk in het vluchtelingenkamp van Duinkerke 2020


Stress door maatschappelijke ongelijkheid-racisme of discriminatie 

 

Stress door racisme of discriminatie heeft een zware impact.

Het is zorgwekkend dat veel mensen die last alleen dragen. Ze dragen de wonden in hun lijf en op elk gebied in hun leven kan dat invloed hebben, inclusief hun lichamelijke en mentale gezondheid. Racisme en discriminatie kunnen leiden tot trauma want langdurige blootstelling aan stress heeft hetzelfde effect als trauma.

🍀Let wel. Ik besef heel goed dat ik zelf wit ben, en daardoor geen eerste hand ervaring heb met raciale stress. Maar, ...ik heb wel 18 jaar gewerkt voor een Belgische mensenrechtenorganisatie waarin ik misschien wel duizend gesprekken heb gevoerd met mensen die wel ervaring hadden met discriminatie of racisme. Om vervolgens ook duizend gesprekken te voeren met mensen en organisaties die als 'dader' worden aanzien en (on)bewust racistisch of discriminatoir gedrag tolereerden. In 2015 en enkele jaren daarna heb ik bijstand verleend in de vluchtelingenkampen van Duinkerke en Calais. 

🍀Die alledaagse ervaringen, ... in de bus, op straat, het werk, de sportclub, de school, in de zoektocht naar een woning.  Op individueel en collectief vlak is de schade aanzienlijk. Ik zag vooral hoe mensen in de eerste plaats willen (h)erkend, gehoord en serieus genomen worden. Om dan, stilaan vanuit rust en verwerking, te gaan kijken hoe ze best reageren. Daar ligt maatschappelijk nog heel veel werk.

 

🍀Mindfulness kan een sleutel zijn in dat proces! Het helpt ons in balans te blijven bij onze eigen onzekerheden. Maar ook op maatschappelijk vlak kan mindfulness de samenleving vooruithelpen. Meditatie en dialoog (alleen of in groep) betekenen niet dat je onvrede ontwijkt of zomaar accepteert. Het helpt wel om de dingen helder te zien en te begrijpen wat er van moment tot moment in onze binnen- én buitenwereld gebeurt. En dan kunnen we op een diepe manier bewuste keuzes maken over wie we willen zijn.

 

🍀Yess! Jawel! Heel zeker! Die visie wil ik mee uitdragen. Ik sluit me dan ook graag aan bij andere organisaties en specialisten die zich daar samen met mij willen voor inzetten. En ik geloof dat jullie er zijn! So let's work together ♡

Sofie D'Hulster

 


Liefdevolle Vriendelijkheid kan je gemeenschap positief beïnvloeden. 

 

We leven in een voortdurend veranderende wereld. De aanhoudende onzekerheid levert stress op die schadelijk is voor je lichaam en geest, en dus ook voor de hele gemeenschap. Soms denk je geen impact meer te hebben en wil je afhaken.

🍀En toch kan jij (en zéker sociale sleutelfiguren) dankzij de methode van ‘Liefdevolle Vriendelijkheid' de betrokkenheid voor jezelf en je omgeving behouden.

🍀Hoe dan? Door in de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen én de focus te leggen op je eigen kalmte en ontspanning. Vandaaruit creëer je een veilige omgeving voor anderen waar alles gezegd kan worden wat gezegd moet worden.

🍀Dan kunnen emoties worden getoond en nieuwe inzichten ontstaan. Emoties zoals angst, woede, hopeloosheid en andere lichaamssignalen worden best in de dialoog betrokken. Want wie zich niet gehoord voelt, haakt af.

🍀Liefdevolle Vriendelijkheid (of geweldloze communicatie) is:
* écht luisteren, je eigen waarheid kunnen spreken
* een uitnodiging om op een dieper niveau te praten
* de veiligheid vergroten om het eens en oneens te zijn met andere meningen
*de creativiteit vergroten om interculturele verschillen te overbruggen, te verbinden en te overwinnen
* geweldloze interacties bevorderen

🍀Ik geloof erin dat dit een cruciale stap is in het versterken van de publieke dialoog en het tegengaan van polarisatie (racisme, discriminatie, antisemitisme, armoede). Meningsverschillen en conflicten worden samen op een respectvolle en constructieve manier onderzocht.


Interview voor Zwijgen is Geen Optie in 2018 over het beeld van mensen op de vlucht en het werk in de kampen van Duinkerke en Calais

Wil je het interview bekijken of de podcast beluisteren? https://zwijgenisgeenoptie.be/sofie-dhulster/